полномошно

полномошно
mandate, authorization
* * *
letter of attorney
--------
warrant of attorney

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • пленипотенција — (лат. plenipotentia) 1. неограничена моќ, апсолутна власт 2. полномошно, акт со кој му се дава некому полномоштие …   Macedonian dictionary

  • прокура — (лат. procura) писмено полномошно за вршење на трговски работи …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”